நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் Naan ungalai keerthiyum pugalchiyumaga vaipen

350.00

An elegantly designed wall décor perfect for the living room or any part of the house or work place. An ideal gift for any occasion.

Scripture taken from Zephaniah 3:20 “I will give you honor and praise among all the peoples of the earth”.

Availability: 2 in stock

An elegantly designed wall décor perfect for the living room or any part of the house or work place. An ideal gift for any occasion.

Scripture taken from Zephaniah 3:20 “I will give you honor and praise among all the peoples of the earth”.

Material: Plastic – Synthetic Wood Finish. Frame Size: 1 inch
Packaging: Corrugated Box
Available Frame Colors: Black, White, Brown
Size: 14 x 14 x 0.5 (l*w*h) in inches

Weight .8 kg
Dimensions 14 × 14 × .5 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் Naan ungalai keerthiyum pugalchiyumaga vaipen”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Open chat
1
Need help?
Hello, how can we help you today?